image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 1. Czytania na czwartek, 24 lipca 2014

  Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

  (Jr 2,1-3.7-8.12-13)
  Pan skierował do mnie następujące słowo: Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście - wyrocznia Pana. A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili: Gdzie jest Pan? Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie! - wyrocznia Pana. Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody.

  (Ps 36,6-11)
  REFREN: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia

  Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska,
  a Twoja wierność aż po same chmury.
  Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie,
  a Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

  Jak cenna jest Twoja łaska,
  przychodzą do Ciebie ludzie
  i chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
  sycą się obfitością Twojego domu,
  poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

  Albowiem w Tobie jest źródło życia
  i w Twojej światłości oglądamy światło.
  Zachowaj Twoją łaskę dla tych, co Ciebie znają,
  a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

  (J 15,15b)
  Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.

  (Mt 13,10-17)
  Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

 2. Rozważanie na czwartek, 24 lipca 2014

  Czy dla współczesnych ludzi postać św. Kingi (1234-1292), księżnej, która za zgodą swego męża Bolesława postanowiła zachować dziewictwo w małżeństwie, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek – surowego zakonu żeńskiego – może być znakiem, wzorem do naśladowania? Tak. Bo jest ona świadkiem tego, że Bóg jest wierny człowiekowi i chce się nim posługiwać, że szanuje jego wybory, uświęca jego pragnienia oraz umacnia swoją łaską to, co w człowieku słabe i kruche.

  Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, „Oremus” lipiec 2008, s. 99

 3. Książka dnia, 24 lipca 2014

  NEAL LOZANO, REMIGIUSZ RECŁAW SJ
  Modlitwa uwolnienia. Komplet 4 części
  http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=39345
  Modlitwa uwolnienia cz. 1 (konieczne podstawy)Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje, jak możemy je zamknąć. Pisząc ją skupiłem się na uwolnieniu od złych duchów w kontekście zwykłego chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi korzysta z pomocy psychoterapeutów, wyznaje swoje grzechy, stara się prowadzić życie skoncentrowane na Bogu i robi wszystko, co jest w ich mocy, by uwolnić się od duchowych więzów w pewnych dziedzinach swego życia, a jednak im się to nie udaje.

2014  Duszpasterstwo Akademickie parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie   globbers joomla template